Privaatsuspoliitika

Klientide isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele. Isikuandmete vastutav töötleja on TRILEVIK OÜ, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Käesolevas dokumendis sätestatu ja Kiiksu ja Knihvi toodete turustamisel tekkivad õigussuhted lähtuvad Eesti Vabariigi seadustest.


Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) ei

kuritarvita Teie isiklikke andmeid.

loovuta iial Teie kontaktandmeid vői Teie isiklikku informatsiooni kolmandatele isikutele.

saada Teile ilma nõusolekuta e-kirja teateid va olulised tehingulised e-kirjad.

Me vőimaldame Teil igal ajal loobuda meiepoolsest e-kirja vahetustest.


Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) privaatsuspoliitika avaldus

Meie ettevőtte jaoks on oluline kaitsta meie klientide isiklikke andmeid. Kőik Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) internetitegevused on kooskőlas Euroopa őigusaktidega (EU Direktiiv 95/46/EC, 2002/58/EC ja Lepingu Konventsioonid ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) ja Kesk- ja Ida Euroopa riikide őigusaktidega. See privaatsuspoliitika juhib andmete haldust, mida Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) Teie kohta on kogunud Teie külastamisel meie kodulehekülgi.


Isiklike andmete kogumine ja haldamine

Isiklikud andmed on informatsioon, mis identifitseerib Teid, näiteks: Teie nimi, Teie aadress, e-mail vői postiaadress. Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) ei kogu Teilt andmeid, välja arvatud juhul kui Te spetsiifiliselt neid avaldate, näiteks tellides tooteid vői taodeldes uudiskirju.


Isiklike andmete kasutus ja teatavaks tegemine

Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) kasutab Teie isiklikke andmeid vaid kodulehekülje tehnilise administratsiooni eesmärkidel, et tagada Teile juurepääs eri informatsioonile ja üldiseks suhtluseks teiega. Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) ei müü Teie isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, ega turusta neid  mujal. Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) töötajad on moraalselt kohustatud austama Teie andmete konfidentsiaalsust ja järgima konfidentsiaalse info avalikustamise lepet (CDA).


Küpsised

Küpsised on väiksed failid, mis salvestatakse ajutiselt teie arvuti kővakettale, vőimaldades meie leheküljel Teie arvutit ära tunda, seda järgmisel korral kui Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) lehekülge külastate. Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) kasutab Küpsiseid ainult meie kodulehekülje kasutamist puudutava informatsiooni kogumiseks.


Turvalisus

Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) hoolitseb Teie andmete turvalisuse eest. Teie andmed on kohusetundlikult kaitstud kadumise, hävinemise, moonutamise/vőltsimise, manipuleerimise ja volitamatu juurdepääsu vői volitamatu avalikustamise eest.


Alaealised

Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) soovitab kőikidel vanematel ja eestkostjatel őpetada oma lastele ohutult ja vastutusrikkalt kasutama oma isiklikke andmeid internetis. Alaealised ei tohiks edastada isiklikke andmeid Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) kodulehekülgedele ilma vanemate vői eestkostjate loata. Kiiks ja Knihv (Trilevik OÜ) ei kavatse kunagi koguda teadlikult isiklikke andmeid alaealistelt, vői kasutada seda mingil moel, vői avalikustada seda kolmandatele isikutele ilma loata.


Õigus informatsioonile

Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika vői Teie isiklike andmete töötlemise suhtes, kontakteeruge meiega julgelt: eva@kiiksjaknihv.ee või +372 5669 4538.


Muudatuste teavitamine

Kőikvőimalikud privaatsuspoliitika muudatused postitatakse sellesse privaatsusavaldusse, koduleheküljele ja kőikidesse teistesse kohtadesse mida sobivaks peame.OÜ Trilevik
Rüütli 7, 51007 Tartu, Eesti
Registrikood: 12337963